Turrido

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Armas:
1.- Escudo cortado e medio partido: 1º de goles, tres faixas de ouro; 2º de ouro, dous caldeiras de sabre, unha sobre a outra; e 3º de prata, lobo pasante de sabre.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .