Turrutelo

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Armas:
1.- De azur, dous faixas de prata, cargada cada unha dunha cotiza de goles.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .