Tuy

Está relaccionado co apelido  Tui.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Outros Arquivos

en documento do ano 1376, "... fernando de Soenyra affonso martiz de ponteuedra affonso eans das encrouas Gonçaluo de tuy ..."

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .