Veciño

Está relaccionado cos apelidos Vecino, Viciño.

Orixe

Etimoloxía :
1.- Que está ao lado ou a pouca distancia.
2.- Cada unha das persoas que habitan nun mesmo núcleo de poboación ou nun mesmo edificio.
3.- Persoa que habita na vivenda do lado ou nalgunha moi próxima respecto a outra.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Ceuta Melilla