Vexo

Está relaccionado cos apelidos Bejo, Bexo, Vejo.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Vexo
- na parroquia de San Xulián de Luaña, no concello de Brión (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .