Viciño

Está relaccionado cos apelidos Vecino, Veciño.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Persoeiros

Alonso Viciño, próspero mercader e mariño que viveu e comerceu en Marsella, mas non perdeu os vínculos coa sua terra natal. Así, en 1466, de paso en Barcelona, envia un poder a Baiona, a sua tia Blanca Suares para facerse cargo da testamentaria da sua nai, Dominga Viciña. 

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .