Vilamane

Está relaccionado cos apelidos Villamane, Villamañe.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Vilamane
- na parroquia de Santa María de Vilamane, no concello de Becerreá (Lugo).

en Galicia atopamos as seguintes parroquias
coa grafía Vilamane
- parroquia de Santa María de Vilamane, no concello de Becerreá (Lugo).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - RODRIGO ÁLVAREZ DE VILAMANE CON DIEGO SÁNCHEZ DE CANCELADA, SOBRE BIENES 1586.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .