Villacid

Está relaccionado cos apelidos Vilacide, Villacis.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Nobiliaria

Proba nobreza, nas Ordes militares de Santiago, Calatrava e Alcántara, así como na Real Chancelaria de Valladolid.

Arq. Reino Galicia

1 - VENTURA FERNÁNDEZ DE VILLACID, CURADOR AD BONAN DE NICOLÁS ROEL DE ANDRADE, CON JOSÉ CLEMENTE SANTISO VILLARDEFRANCOS, SOBRE EL VÍNCULO FUNDADO POR JUAN GARCÍA, CURA QUE FUE DE SANTIAGO DE SUMIO. 1735.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Heráldica

Armas:
1.- Escudo equipolado de oito puntos de ouro e sete de azur; bordura de goles, con oito cruces do Santo André de ouro.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .