Villariño

Está relaccionado cos apelidos Vilariño, Villarino.

Orixe

Diminutivo de Vilar: do latín villare
1. Aldea pequena, lugarexo.
2. Casa de campo para recreo; quinta.
3. Conxunto de terras de labradio.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Biscaia, Huelva, Cantabria, Barcelona e Madrid.

Ceuta Melilla