Vizoso

Orixe

Etimoloxía :
1.- Que produce moito, que ten vexetación abundante.
2.- Planta que medra con forza, que presenta un aspecto saudable.
3.- De aparencia fermosa e saudable.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Madrid, Barcelona, Asturias, Cádiz, Zaragoza, Biscaia, Guipúscoa, Tenerife, Illas Baleares, León e Valencia.

Ceuta Melilla