Abábaro

Orixe

Etimoloxía :
1.- Vespa crabro. Insecto do xénero das avespas, pero máis grande que estas e de cor avermellada.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Heráldica

Linaxe do Reino de Galicia, o cal posuíu en Mondoñedo (Lugo) a súa casa solar.
É apelido clásico galaico e moi antigo.
Armas:
Sobre campo de azur, un Abábaro (Avispón, en idiona castelán)

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .