Abano

Está relaccionado co apelido Abanos.

Orixe

Etimoloxía:
1.- Utensilio para dar aire, que pode estar feito de tea ou papel pegado a unhas variñas unidas arredor dun eixe pola parte inferior, que se abre en forma de semicírculo, ou comporse doutros materiais como plumas ou follas de palmeira .
2.- Instrumento para dar aire ou avivar o lume, feito de palla ou vergas entretecidas e provisto de mango.
3.- Serie de cousas diversas que posúen unha característica común e entre as que xeralmente se elixe.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Heráldica

Linaje del reino de Galicia, el cual tuvo en la Villa de La Coruña, su casa solar. Es Muy vetusto.
Abano, Abánades, Abaneiro y Abanar son el mismo linaje con distintintas grafías.
Armas: Sobre Campo de gules, un Abano (que signigica en castalleno Abanico)

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .