Babeiro

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Nobiliaria

Linaje del Reino de Galicia, que poseyó en Lugo su casa solariega.

Los Babeiro vieron su hidalguía confirmada por los Estamentos Nobles.
Babeiro, Babadoiro, Badeiro y Babadeiro, son el mismo linaje.

Heráldica

Armas:
Sobre Campo de gules, la blusa, que se abotona por detrás y pónese a los niños para que no se manchen. Su nombre gallego es Babeiro (Babero en castellano).

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .