Bondade

Está relaccionado co apelido Bondad.

Orixe

Calidade de bo.
Suavidade de carácter. Sin. amabilidade.
Benevolencia, desinterese.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .