Apelidos de Galicia

Dangueira

Está relacionado con el apellido Angueira.

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución (Provincias y Comunidades) en España

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Archivo del Reino de Galicia (ARG)

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Dangueira, clasificadas ascendentemente por fecha.

1 - Esteban de Xunqueiras e Alvaro Dangueira, xurado da vila de Padrón, e a súa muller Leonor Yánez, aforan a Gregorio Porçado e a sua muller María Porçado un terreo no Caramiñal, onde deberán facer unha casa en tres anos, por canon e pensión de oito maravedís de moeda vella. 1475.
2 - Esteban de Xunquerias e Alvaro Dangueira aforan a Pedro de Serodio unha herdade no Caramiñal, debendo edificar unha casa en tres anos por censo e pensión de oito maravedís vellos. 1475.
3 - Esteban de Xunqueiras e Alvaro Dangueira, xurado da vila de Padrón, aforan a Fernando Vello e a súa muller, María Daronça, veciños do lugar do Caramiñal, un terreo no lugar do Caramiñal no que deben facer unha casa, por pago de oito maravedís vellos. 1475.
4 - Fernando de Romay, Álvaro Dangueira e o señor Esteban de Xunqueiras aforan a Francisco do Caramiñal e a súa muller, Marina da Costa, unha herdade no Caramiñal, debendo construír unha casa, por canon e pensión de dez maravedís vellos. 1483.
5 - Esteban de Xunqueiras, Fernando de Romay e Alvaro Dangueira aforan a Alberto Rubo? e a súa muller, Constanza Fernández, un terreo no Caramiñal, por censo de dezaoito maravedís de moeda vella 1488.
6 - Álvaro Dangueira, morador no lugar do Caramiñal, a súa muller, Leonor Yánez, Esteban de Xunqueiras e Fernando Romay aforan a Rui Pracer, morador na freguesía de San Pedro de Muro e a súa muller, María Fernández, un terreo no Caramiñal, debendo facer unha casa, por canon e pensión de oito maravedís de moeda vella 1492.

Mostramos los 6 documentos más antiguos encontrados en el ARG.

Fuentes y bibliografía

El apellido Dangueira

fue añadido el .