Apelidos de Galicia

Nabeira

El apellido Nabeira está relacionado con los apellidos Naveira, Naveiras, Naveiro.

Origen del apellido Nabeira.

Etimología:
1.- Nabal: Finca de nabos.

Toponímia del apellido Nabeira

El apellido Nabeira tiene posible origen toponímica.
en Galicia encontramos los siguientes lugares
con la grafía O Couce Nabeira
- en la parroquia de Santa María de O Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero (A Coruña).
con la grafía A Nabeira
- en la parroquia de Santa María de Dordaño, en el municipio de Cesuras (A Coruña).
- en la parroquia de Santa María de Rodeiro, en el municipio de Oza Dos Ríos (A Coruña).
- en la parroquia de Santa María de Vilachá, en el municipio de Monfero (A Coruña).
con la grafía Nabeiras
- en la parroquia de San Martiño de Sésamo, en el municipio de Culleredo (A Coruña).
con la grafía As Nabeiras
- en la parroquia de San Pedro de Filgueira de Barranca, en el municipio de Cesuras (A Coruña).
- en la parroquia de Santa María de Naraío, en el municipio de San Sadurniño (A Coruña).
- en la parroquia de Santaia de A Viña, en el municipio de Irixoa (A Coruña).

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución en España del apellido Nabeira.

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Heráldica del apellido Nabeira

Relación de escudos heráldicos o blasones del apellido Nabeira

Armas:
1.- De oro, oso alzado, de sable.

Datos en el ARG del apellido Nabeira

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Nabeira, clasificadas ascendentemente por fecha.

1 - MARÍA RITA DE BEN, VIUDA DE JUAN LOSADA, VECINA DE LA CIUDAD DE BETANZOS, CON ANDRÉS DA TORRE, MANUEL NABEIRA, RAMÓN MARTÍNEZ Y OTROS. SOBRE DEMANDA DE REIVINDICACIÓN DE UNA CASA EN EL BARRIO DE CACHIÑAS DE LA CIUDAD DE BETANZOS Y OTROSPARTICULARES. 1802.

Solamente mostramos el documento más antiguo encontrado en el ARG.

Comentarios en foros.xenealoxia.org

Comentario personal nos foros:
Coido que absolutamente todas as persoas que portan o apelido Naveira escríbeno con v; non obstante penso que a súa orixe etimolóxica é imediata: nabo, a raíz da coñecida planta da que saen as nabizas; e, por tanto a súa grafía tería que ser con b.
Teño na miña liñaxe unha rama con ese xentilicio oriunda da parroquia de Vións, concello de Abegondo; e nos libros sacramentais aparece como da Naveira ou da Nabeira, nunca Naveira a secas e tampouco de Naveira.
Supoño que a grafía có v virá do desexo de evitar precisamente esa relación coa palabra de orixe, que, como sabemos, aparte da botánica ten outras acepcións máis dadas á burla. O que semella claro é que non ven de nave, navío nin nada parecido.

Fuentes y bibliografía

Esta es la bibliografía que recoge el origen, significado, la historia, la distribución y otros datos del apellido Nabeira empleados en la redacción de este artículo.

El apellido Nabeira

fue añadido el .