Apelidos de Galicia

Sillobre

Origen del apellido Sillobre.

Etimología:
El significado del apellido Sillobre es confuso, como son todas las voces que tienen un origen prerrománo. El final -obre, esta relacionado que raíz céltica ber/bar, que dio a muchas lenguas de la costa atlántica la raíz -bre/ber, -bri, o -bar. En las lenguas germánicas dio berg/burg, con el mismo significado. Está relacionado con cumbres, altos, o pequeños poblados.
En cuanto el radical -Sill-, podría estar relacionado con el lat. silus: chato, romo. Sillobre esta situado en el Ayuntamiento de Mugardos; en la antigua comarca de Bezoucos (bis-aquis: entre dos aguas), en referencia a la tierra entre las rías de Ares y Ferrol. Existen en esta comarcas otras voces similares, como: Barallobre, Lubre, Tiobre, Cecebre, etc.
En cuanto a Boado, está también relacionado con una raíz indoeuropea o prerromána: -bod: agua, charca, humedal. Dando en el gallego también otras formas como -boedo, -boeiro, -riobó, bodaño, etc. Ambos apellidos son toponímicos, o sea que tienen su origen en pequeñas entidades geográficas; en este caso encontradas ambas en el Ayuntamiento de San Xiao de Mugardos.

Toponímia del apellido Sillobre

El apellido Sillobre tiene posible origen toponímica.

en Galicia encontramos los siguientes lugares
con la grafía A Brea de Sillobre
- en la parroquia de Santa Mariña de Sillobre, en el municipio de Fene (Coruña, A).

en Galicia encontramos las siguientes parroquias
con la grafía Sillobre
- parroquia de Santa Mariña de Sillobre, en el municipio de Fene (Coruña, A).

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución en España del apellido Sillobre.

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Datos en el ARG del apellido Sillobre

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Sillobre, clasificadas ascendentemente por fecha.

1 - LOPE FERNÁNDEZ CON GREGORIO DE SILLOBRE: AUTO ORDINARIO POR UNA VIÑA EN EL MONTE DE SAN PEDRO. 1594.

Solamente mostramos el documento más antiguo encontrado en el ARG.

Linajes del apellido Sillobre

Xenealoxía:
O primeiro membro da familia Sillobre, foi Menendo Fulíniz, casado con Eldara Fortúniz, que posiblemente pertencera a familia dos Andrade. Nunha escritura de 1106 aparecen relacionados con unha doazón no val de Sillobre, descubríndonos a súa relación có topónimo.

Os apelidos Fulíniz e Fortúniz, son pequenas fidalguías que vivían na órbita da familia dos Froilaz, da casa condal de Traba. Fillo de Menendo Fulíniz, foi Gonzalo Menéndez. Casou con Maior Suárez, que nos anos 1173 e 1187 fai testamento pedindo ser enterrada en Caveiro. Os fillos de Gonzalo Menéndez foron: Pedro, Menedo, Rodrigo, e Urraca González, que casou con Pedro Bermúdez de Andrade. O individuo máis destacado dista familia foi Rodrigo González. Foi mile e prestameiro no val de Sillobre. Seus fillos foron: Pedro, Oveco, Gonzalo, Diego, Mateo, e Rodrigo. Todos eles comezarán a empregar o apelido Sillobre como tal. Pedro Rodríguez de Sillobre manda ser enterrado en Caaveiro, o que lle deixa as súas herdades de San Pedro de Leixa, Mariñán, e Magalofes. Oveco é citado como escudeiro e despois como miles n documentos datados en 1244. Gonzálo chegou a ser prestameiro có seu irmán Mateo Rodríguez de Sillobre. Diego Rodríguez de Sillobre tamén pide ser enterrado en Caaveiro, o mesmo que fan os seus irmáns. Mateo tivo a seguinte descendencia: Pedro, Toda e Elvira. Estas últimas aparecen con doazóns o citado mosteiro, con herdanzas que teñen nas terras de Fornelos e as Pontes.

No século XVI Pedro Sillobre de Boado, foi enterrado na igrexa de Sillobre, onde se atopa hoxe en día a súa tumba, feita en cantería con formas góticas e a moda dos cabaleiros sedentes. Parece que o apelido Sillobre extinguiuse, co tempo máis perdurou o apelido Boado que o atopamos relacionado con moitas fidalguías das Mariñas dos Frades. Foi o final o que Vasco Daponte chamou unha "casa abaixada".

Comentarios en foros.xenealoxia.org

Comentario personal:
Os Sillobre foron unha das familias da comarca de Ferrol, máis antigas e nobres. Están ligados os primeiros tempos e xenealoxías das comarcas xa desaparecidas de Bezoucos, Trasancos e Pruzos. Ista familia está intimamente ligada tamén a fundación do mosteiro de Caaveiro, nas fragas do Eume.

Fuentes y bibliografía

Esta es la bibliografía que recoge el origen, significado, la historia, la distribución y otros datos del apellido Sillobre empleados en la redacción de este artículo.

El apellido Sillobre

fue añadido el .