Carbajal

Está relaccionado cos apelidos Carbajales, Carvajal, Carvajales.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: a maioria nas provinicias de Asturias, León e Zamora, atopase (por mor da emigración) nas provincias de Barcelona, Madrid, Valencia, Biscaia, Badaxoz, Sevilla, Murcia, Guipúscoa, Cáceres, Navarra, Toledo, Alacante, Valladolid, Cordoba, Salamanca, Lleida, Málaga, Albacete, Cantabria, Illas Baleares, Tenerife, Palencia, Burgos e Granada.

Ceuta Melilla