Dabouza

Está relaccionado cos apelidos Bouza, Bouzada, Bouzamaior, Bouzamayor, Bouzas, Bouzo, Bouzán, Bouzón, Bouzós.

Orixe

Do céltico baudea (¿?): Terreo que está a monte, inculto e cheo de matos, especialmente toxos, xestas, urces, etc. “Meter os cans na bouza”: Encirrar a várias persoas unhas contra outras.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Barcelona e Biscaia.

Ceuta Melilla