Queixeiro

Está relaccionado cos apelidos Queija, Queijas, Queijeiro, Queijo, Queixa, Queixas,  Queixo.

Orixe

Etimoloxía:
1.- Relativo ou pertencente ao queixo.
2.- Que fai ou vende queixos.
3.- Recipiente, xeralmente con tapa de cristal, que se utiliza para gardar e conservar o queixo.
4.- Recipiente, andel etc., onde se poñen os queixos a curar.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .