Apelidos de Galicia

Queixeiro

Está relacionado con los apellidos Queija, Queijas, Queijeiro, Queijo, Queixa, Queixas,  Queixo.

Origen

Etimoloxía:
1.- Relativo ou pertencente ao queixo.
2.- Que fai ou vende queixos.
3.- Recipiente, xeralmente con tapa de cristal, que se utiliza para gardar e conservar o queixo.
4.- Recipiente, andel etc., onde se poñen os queixos a curar.

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución (Provincias y Comunidades) en España

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Fuentes y bibliografía

Apellido añadido el .