Lobera

Está relaccionado cos apelidos Lobeira, Lobeiras, Loberas, Loveira, Lovera.

Orixe

Etimoloxía :
Lobeira.
1.- Can que se semella ao lobo.
2.- Gorida de lobos.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de Zaragoza, Barcelona, Huesca, Madrid, Palencia, Málaga, Navarra, Sevilla, Soria, Álava, Cantabria, Biscaia, Burgos, Asturias, León, Guipúscoa, A Rioxa, Valencia, Guadalaxara, Lleida e Illas Baleares.

Ceuta Melilla